ANBI

RSIN
8016.05.829

KvK
41022598

Doelstelling
De doelstelling voor de komende 5 jaren is het verder uitbouwen van ons
Programma aanbod. Dit kan enerzijds door eigen programma’s en thema
Uitzendingen, anderzijds zal door samenwerking met andere stations het
Aanbod voor bepaalde doelgroepen verder worden gerealiseerd.
Op dit moment doen wij dit door een programma aanbod in de streektalen
van Nederland.
Vreemdtalige uitzendingen zoals Engels/Iers, Turks, Arabisch en Pools.

Beloningsbeleid
De Stichting OZO NOP is een vrijwilligers organisatie waarbij onze vrijwilligers
geen vergoeding ontvangen.

Bestuursamenstelling
Voorzitter: Theo van Steenbergen
Penningmeester: Doris van der Werf
Secretaris: vacant

Contact bestuur

E-mail: bestuur@ozonop.nl

Beleidsplan
Allereerst zal de komende tijd de nadruk komende te liggen op het werven van nieuwe vrijwilligers en de opleiding van deze medewerkers.
Dit op de voortgang van het werk van de stichting ook in de toekomst te kunnen garanderen.
Dat dit een moeilijke taak is is de afgelopen jaren al gebleken, omdat het vinden van vrijwilligers voor inzet op langere termijn steeds moeilijker is en zal worden.

Daarnaast zal door samenwerking met andere omroep organisaties in en om de Noordoostpolder verdere doorgifte van onze programma’s ook via andere media worden uitgebreid, waardoor een groter luisterpubliek kan worden bereikt.

Om de financiering ook in de toekomst te kunnen garanderen zal intensiever worden gewerkt aan het werven van fondsen en programmasponsoring.
Gedacht wordt aan een mogelijk aantrekken van een bureau die daarin gespecialiseerd is en ondanks hun tarief er toch een positieve uitkomst is te verwachten.